Psychologisch en ZKM-onderzoeken

Voorafgaand aan een coachings- of counselingtraject of ten behoeve van het beoordelen van de functiegeschiktheid van (nieuwe) medewerkers, verzorgt Bridges een psychologisch- en Assessment Centeronderzoek. Zo'n onderzoek is een objectieve, vaak aan een werksituatie gerelateerde, beoordeling van wat een persoon feitelijk in aanleg kan en wil, en wordt desgewenst afgezet en vergeleken met functie-eisen. Blokkades die persoonlijke ontwikkeling belemmeren worden inzichtelijk gemaakt en middels coaching verholpen.

De ZelfKonfrontatieMethode/ZelfKennisMethode, is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek, die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op leven en werk. De ZKM brengt mensen vanuit een nieuw inzicht weer in beweging. De ZKM brengt mensen vanuit een nieuw inzicht weer in beweging.De Zelf Konfrontatie Methode of Zelf Kennis Methode (ZKM) is een unieke, wetenschappelijk  methode om mensen te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste - motieven en emoties die daarbij een rol spelen.


De ZKM is een intensief coachingstraject volgens vaste opbouw. Het is gebaseerd op de narratieve psychologie, waarbij het levensverhaal centraal staat. Hiermee geeft men, op eigen manier, betekenis aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven. Samen met de coach brengt de cliënt dit verhaal in kaart. Vervolgens worden de gevoelens die ónder dit levensverhaal liggen, inzichtelijk gemaakt. Dit vormt de basis voor analysegesprekken, waardoor de cliënt direct een grondig inzicht krijgt in de patronen in zijn denken en doen. Dit inzicht stimuleert bewustwording, zodat van daaruit de gewenste veranderingen worden ingezet.

Het zelfonderzoek en de coaching die daarbij hoort, is geen test of therapie. Het is wel een bewezen, uiterst effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten nieuw gedrag te gaan ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over ZKM-onderzoeken?