Coaching en Counseling

Coaching is gericht op het ontwikkelen van individuen (in nieuwe functies) waarvan de organisatie onderkent dat het effectiever is dit te laten begeleiden door professionele inbreng van buitenaf.

Het eerste doel bij Counseling is de problematiek op objectieve en inzichtelijke wijze vast te stellen. Door dit gegeven zelfinzicht nemen de spanningen af; men begrijpt (eindelijk) wat er aan de hand is en ervaart dit als goed vertrekpunt om gestructureerd en onder de juiste begeleiding, aan zichzelf, zijn of haar strevingen, angsten, belemmeringen en daaruit voortkomend gedrag, te werken. Klachten zullen afnemen en recht evenredig de motivatie geven om op die weg door te gaan. Krachten nemen toe en -indien aan de orde- kan er gestart worden met re-integratie.

Coaching en Counceling door Bridges Organisatie Advies

Bridges heeft specifieke kennis in het opvangen en begeleiden van mensen -maar ook de organisaties waarin zij werken- die zich in het autistisch spectrum bevinden. De kwaliteiten van deze mensen komen vaak niet uit de verf en kan tot langdurige uitval leiden. Begrip (hoe om te gaan met) bij de persoon zelf, maar tevens bij de organisatie, doet wonderen.

Wilt u meer informatie over coaching en counceling en over wat Bridges Organisatie Advies voor u kan betekenen?