Over Bridges Organisatie-advies

Het vergroten en bevorderen van het probleemoplossend vermogen binnen organisaties. Dat is onze missie. Immers, de kracht van de organisatie ligt besloten in de wijze waarop mensen in staat zijn om met nieuwe en veranderende situaties om te gaan. Maar daarvoor moeten "bruggen geslagen" worden. Bruggen tussen mensen, teams, afdelingen en organisaties. Het is daarbij onze rol om de krachtenvelden te analyseren, te innoveren en onderling te (de-)mobiliseren. Krachtenvelden zijn immers bevorderend dan wel verlammend om de gewenste organisatieontwikkelingen te realiseren.

Bridges Organisatie advies is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland

Bridges organisatie advies is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen