Multicoaching©

Bridges hanteert een zelf ontwikkelde methodiek van coaching en multi-coaching, waarbij de coaching van meerdere mensen (veelal de leidinggevenden), voorafgegaan door pyschologisch- of ZKMonderzoek, zowel ingrijpt op de ontwikkeling van het individu -persoonlijkheid en gedrag- als ook op de onderlinge relaties en teams, de krachtenvelden en uiteindelijk, de organisatiecultuur.

Multicoaching© door Bridges Organisatie Advies

Door middel van opschaling 'van de ontwikkeling van individuen' naar hoger gelegen niveaus en dit vervolgens steeds weer terug te koppelen naar de individuen, ontstaat er een vliegwielwerking binnen de organisatie. Er zal sprake zijn van gemeenschappelijk en gelijkgerichte empowerment en daarmee van organisatieontwikkeling.

Wilt u meer weten over Multicoaching of wat Bridges Organisatie Advies voor u kan betekenen?