Strategie- en organisatieontwikkeling

Begeleiden van directies en managementteams bij het analyseren van (nieuwe) krachtenvelden in de markt en de eigen sterkten/zwakten. Het, op basis daarvan, maken van doorwrochte strategische keuzes en zorg dragen dat de organisatie zich daartoe ontwikkelt.

Wilt u meer informatie over Strategie- en organisatieontwikkeling?