Werkgebieden

Bridges Organisatie-advies heeft ervaring en expertise op de volgende werkterreinen. Afhankelijk van de vraagstelling worden deze werkterreinen geïntegreerd in onze aanpak.

Strategie- en organisatieontwikkeling

Begeleiden van directies en managementteams bij het analyseren van krachtvelden in de markt en de eigen sterkten en zwakten.

Bekijk

Coaching en Counseling

Coaching is gericht op het ontwikkelen van individuen waarvan de organisatie onderkent dat het effectiever is dit te laten begeleiden door professionele inbreng van buitenaf.

Bekijk

Psychologisch en ZKM-onderzoeken

Bridges verzorgt eerst een psychologisch- en Assessment Centeronderzoek. Zo'n onderzoek is een objectieve, werksituatie gerelateerde, beoordeling van wat een persoon wil en kan.

Bekijk

Multicoaching ©

Bridges hanteert een zelf ontwikkelde methodiek van coaching en multi-coaching, waarbij de coaching van meerdere mensen), voorafgegaan door pyschologisch- of ZKMonderzoek.

Bekijk

Cultuurdiagnose en -verandering

Na een cultuurdiagnose wordt de gewenste cultuur in samenspraak bepaald en op basis van de principes van coaching een straject voorbereid en tot stand gebracht.

Bekijk